Dambakkhøla: restene hvor demningen stod danner et høl.[1]

Vintermyra: var ei myr som ikke lot seg kjøre på om sommeren.[2]

 Ble dyrket opp rundt 1890-1900 av Bertinius Rannem.[12]

Flåkkåmyra: betyr "flat bru av stokker og fjøler til å legge i veg over myrer". I myra kan det ha vært nedlagte kavler i tidligere tider, men ingenting har blitt funnet.[3]

Langmyra: betyr "myra som strekker seg ut i forhold til resten av landskapet".[4]

Kvernhusbekken: fikk navnet etter et kvernhus som stod der tidligere.[5]

Fløra: er ei sideelv til Figga. Kan ha 3 betydninger:

a) grunnvannssamling b) mange utvidelser av elveleiet c) elva som har mye fisk [6]

Skilja: sideelv til Figga. Betyr "danner grense, adskille".[7]

Djupsvebekken: sideelv til Figga. Har navnet etter en mindre dal i granskogen.[8]

Dambakk: betyr "utsiden av en demning".[9]

Porsmyra: navnet kommer av planten pors som fantes her tidligere.[10]

Ramsdalen: er en liten sidedal mellom steinbruddet og Even Røset. Kan ha 3 betydninger:

a) knyttet til mannsnavnet Ravn. b) dyret Ravn.  c) planten Ramsløk. [11] 

                                                                                                                                                                

Kilde: "Vassdragsnavn fra Sparbu i Nord-Trøndelag" Hovedfagsoppgave i norsk fra 1973 ved Ola Haugdal.

              [1] side 125 [2] side155 [3] side 154 [4]  side 163 [5] side 74 [6] sidene 95 og 96 [7] side 102 [8] side 81

  [9] side 125   

Kilde:  [10] Oddbjørg Røset   [11] Sparbu Historielags årbok 2002 side 56. [12] Bård Rannem.