Øvre Rannem gård

Øvre Rannem gård
Øvre Rannem gård før februar 2017
: (Foto: Morten Stene)
 

Etablert som bruk på 1500-tallet. Har røtter tilbake til jernalderen. Har vært eid av tre ordførere.

Gårdsbruk, 4 kilometer sør for Steinkjer, langs riksveg 759 (Henningvegen). Etablert som eget bruk på 1500-tallet. I dag eid av Jon Rannem. 
  
Sjøleier i 1739 
Man kjenner flere leilendinger 1600-tallet. I 1730 kjøper løytnant Jakob Abel både Nedre og Øvre Rannem. 
  
Ni generasjoner 
Ole Andersen kjøper Øvre Rannem i 1730. Etter det har gården vært i slektens eie: 

  • Anders Olesen Rannem (1760–1785)
  • Elen Andersdatter Rannem (gift med Jon Bårdsen) (1785–1814)
  • Bård Jonssen Rannem (1814–1857)
  • Beret Bårdsdatter Rannem (gift med Johan Torbergsen Østerås)  (1857–1883)
  • Bertinus Rannem (1883–1919)
  • Fridtjof Rannem (1919–1964)
  • Bård Rannem (1964–1990)
  • Jon Rannem (1990-2013)
  • Bård Rannem (2013-

  
Røtter fra jernalderen 
Navnegården Rannem er sannsynligvis anlagt omkring 300 etter vår tidsrekning. Det er gjort arkeologiske funn både fra yngre og eldre steinalder. Gården var erkebispegods i middelalderen, og ble kirkegods etter reformasjonen.(1)

Fredag 3.februar 2017 brant driftsbygningen ned:

:                                                                                                  

(1)Bygdebok for Sparbu og Ogndal. Bind 6 sidene 243-247.

     Steinkjerleksikonet