Traktorulykke på 50-tallet.

På vårparten i 1957 skjedde det ei tragisk traktorulykke i bakkene nedenfor Dambakken.

Lorents Gipling drev med tømmerarbeid her da han fikk traktoren over seg og døde. [1]

                                                                                   

[1] Lillian Langli