Brobakken

Brobakken, også kalt Rolvseng-huset.

Vi vet ikke når Brobakken ble bygget. Men den ble oppsatt av Alfred Jensen.

 

Denne fjøslignende bygningen ble brukt som snekkerverksted av Jensen. Her laget han bl.a. kjøkkeninnredninger og trapper.[2]

Navnet kommer fra broen som låg rett ved huset[1]: Qværnhusbæk bro.[3]

Snekkerverkstedet på Brobakken er nå revet.

 

Lerkehaugveien 11

Dagens eiere: Per Olav og Marit Husby.

 

                                                                                              

[1] Muntlige kilder fra de som har bodd der opp gjennom årene.

[2] Håkon Wigen.

[3] Sparbu og Ogndal bygdebok bind 2 side 123.

      Kart fra 1840: Indherredske musketercorps manøvre.