Kulturminne

Fredet gravminne fra bronsealderen/jernalderen.

Ligger på eiendommen til Trond Svanø Hafstad og Kjersti Kinderås(Sætermyrhuset).

 

Kilde: Riksantikvaren.