Haugen

Haugen

Dette var tidligere en husmannsplass under øvre Rannnem som gikk under navnet ”Nyjalet”. Navnet skiftet til Haugen rundt 1900 i sammenheng med eierskifte.

Husmannsfolk her ved århundreskiftet var Anton Arntsen og Otilie Eilertsdatter Rannem. Anton kjøpte plassen i 1926, med tillegg av litt dyrkingsjord og  skog-ca 20 mål. Det meste av arbeidet hadde foregått med handmakt, da det var mye stein her. 1

Sønnen Arne overtok Haugen i 1943. Han var gift med Borghild Andersdatter Tyldum. Ved farens død i 1984 tok de 4 barna, Aase Synnøve, Per Anders, Agnar og Brit Arnhild,over bruket frem til 1988. Da overtok Per Anders bruket. 1

 

 

Her ser vi at Haugen blir nedbrent i kontrollerte former.

Siste rest av Haugen ble fjernet av gravemaskin 10/11-2020.

 

[1] Bygdebok for Sparbu og Ogndal bind VI side 248 og 249.