Skogly

Skogly-huset  ble bygget i 1946 av Karl Løe.[1]

Jostein og Oddlaug Sand overtok eiendommen 2.februar 1967 av Else Kristiansen.[2]

Her rives uthuset/fjøset som hadde blitt brukt til gris eller sau. 

Var utedo til 1971.

Lerkehaugveien 61

Dagens eiere: Jostein Sand .

 


[1] Norges bebyggelse: Nord Trøndelag Midtre del sidene 751-753.

[2] Jostein og Oddlaug Sand.