Malisveet

Her ser vi fjøset i Malisveet fra "nyfeltet".

Husene på bildene låg nedenfor Malisvevegen 10.

Navnet kommer fra ei Mali som budde på plassen i 1821.

Stuebygningen kom fra Øver-Rannem rundt 1820.

En av de siste husmenner i Sparbu kommune, Sverre Tuset, bodde her til i 1961.Husene ble revet i 1962.[1]

Sverre Tuseth overtok Malisve sammen med kona Julie i 1910 fra Iver Korneliussen.

Han var dreng på Øver Rannem, der han var utearbeidende. Hadde et spesielt lag med hester.

Før han kom til Øver Rannem arbeidet han på Rinnleiret. Hver dag startet med en spasertur til Øver Rannem hvor det var frokost kl 7. Avsluttet arbeidet her med middag kl 19.[2]

 

Her har man begynt rivingen av bygningene(1961).

Slik er det i Malisveet i dag.


[1] Sparbu Historielags årbok 2002 side 56 og 57. Bygdebok for Sparbu og Ogndal bind VI side 257 og 258.

Folketellingen 1891 for Sparbu side 80. Nord Trøndelag historielags årbok 1984 side 158.

[2] "Gård-og slektshistorie for Øver Rannem" side 22.

      Bård Rannem.