Stubbmo

Fotografert like før huset ble revet og nytt hus satt opp.

Stubbmo-huset ble bygget i 1934.[1]

Det var Harald Fossan som bygde huset. Det kan nevnes at kona Astrid var kjent for sine bakekunstner, spesielt lemsene.

Ekteparet Fossan hadde både kyr, gris og høns på plassen sin. Av dette solgte de egg og melk.

For å ha nok fòr til dyra leide de jord av Forsvaret.

Der ble kornsorten bygg dyrket. Plassen er nå parkeringsplass for skytebanen.

Etterhvert leide de også jord i Malisveet.

De hentet vann i brønnen til Ryggvillaen, innerst i hjørne på eiendommen.

De hadde uthus og garasje(var ikke påbegynt når bildet ble tatt) på andre siden av veien.

På baksiden av Stubbmo. Langs utsiden av gjerdet gikk det en sti som traff veien

til Dambakken.[2]

Slik ser Gamle Dambakkvei 2 ut i dag.

Dagens eiere er Frank Langli og Siv Elisabeth Lillevestre.

 


[1] Norges bebyggelse: Nord Trøndelag Midtre del sidene 751-753.

[2] Bjørn Fossan.