På  gammelt kart ble området rundt kalt Dambjerget før husene kom.[1]

Navnet  tilsier at det har vært damanlegg nedenfor brukene.  Omkring 1770 ble det bygget en dam over Figga mellom Trana og Lø`s grunn ved Dambakken.[2]  Kan også bety "utsiden av en demning".[3]

Det skal i sin tid ha vært to husmannsplasser med navnet Dambakken under midtre Rannem. De ble fraskilt midtre Rannem i 1909, slik at det ble et bruk med et areal på ca 90 mål. Første eier her var Ernst Severin Eskildsen Kjesbu. Han var gift med Petrine Mikalsdatter Landstadaunet. Ettersom det ikke fantes hus her da, kjøpte de et hus av kjøpmann Sivert Eliesen i Håkkafjære på Steinkjer som de flyttet hit. Sønnen Mikal Edolf overtok bruket i 1930. Han var gift med Julie Konradsdatter Ferstad. Svigersønnen Einar Røset kjøpte Dambakken i 1970 for å slå det sammen med gården Mitre Rannem. Dagens eier er Einar Morten Røset.

Plassen nevnes første gangen  i perioden 1810-1840. Det ser ut som husmannsplass nr 2 kommer i 1863. [4]

I forbindelse med anlegget av ny Henningvei, måtte husene rives. Men navnet er bevart bl.a. i gatenavnene Dambakkveien og Gamle Dambakkvei.

Det har vært drevet en liten sølvrev-farm på gården. Den ble avviklet på slutten av krigen.[5]

 


[1] Kartet ”Innherred musketerkorps manøver på Ranum” 1840.

[2] Bygdebok for Sparbu og Ogndal bind I side 485, bind 6 side 191 og bind 9 side 305.

[3] "Vassdragsnavn fra Sparbu i Nord-Trøndelag" Hovedfagsoppgave i norsk fra 1973 ved Ola Haugdal. Side 125.

[4] Bygdebok for Sparbu og Ogndal bind VI side 248, 254 og 259.

Folketelling for Sparbu 1865 side 120 post 421 og 423.

Folketelling for Sparbu 1891 side 79.

[5] Einar Røset.