Kvinne-gruppa

Ble stiftet i 1966, som ei undergruppe av Lerkehaug Vel.

Formålet var å skaffe penger til aktivitet i Lerkehaug Vel. Dette skjedde gjennom bl.a. lotteri, tombola, salg av heimbakst og arrangement av fester.

                  Leder                                Nestleder                         Kasserer

1966:         Fru Kvisvik                          Randi Langli                       Lillian Langli

1967:         Else Røsvik                         Randi Langli                       Ingrid Iversen

1968:         Randi Langli                        Helga Iversen                    Ingrid Iversen

1969:         Randi Langli                        Helga Iversen                    Unni Hoås

1970:         Helga Iversen                     Åse Dolmseth                    Unni Hoås

1971:         Helga Iversen                     Åse Dolmseth                    Bjørg Folgerø

1972:         Åse Dolmseth                     Ragnhild Fredriksen             Bjørg Folgerø

1973:         Åse Dolmseth                     Ragnhild Fredriksen             Åse Schei

1974:         Ragnhild Fredriksen              Signy Sørli                         Kari Ansjøen

1975:         Ragnhild Fredriksen              Signy Sørli                         Helga Iversen

1976:         Bjørg Folgerø                     Mari-Ann Trøbakk               Helga Iversen

1977:         Bjørg Folgerø                     Mari-Ann Trøbakk               Helga Iversen             

1978:         Lilly Stene                          Mari-Ann Trøbakk               Helga Iversen            

1979:         Lilly Stene                          Mari-Ann Trøbakk               Helga Iversen             

1980:         Oddlaug Sand                     Mari-Ann Trøbakk               Helga Iversen            

1981:         Oddlaug Sand                     Mari-Ann Trøbakk               Helga Iversen    

1982:                                                                                           Mari-Ann Trøbakk  

1983:                                                                                           Molly Eriksen    

1984:                                                                                           Molly Eriksen 

1985:                                                                                           Oddlaug Sand

1986:                                                                                           Oddlaug Sand

1987:                                                                                           Oddlaug Sand

 

Ble nedlagt i 1987.[1] 

 

På bildet under er det tombola i sentrum som arrangeres.

Her ser vi fra venstre; Kari Hjelmseth, Grete Rygg og Helga Iversen.

:                                                                          

[1] Helga Iversen og kassererboka for Kvinnegruppa.