Alternativ sti-mulighet fra boligfeltet.

Denne stien er lite brukt og kan oppfattes som gjengrodd i starten. Men kommer man lenger opp blir stien mer synbar.

Denne stien har 2 mulige startplasser.

Start Fridtjof.JPG

Startplass 1: Kan gå til venstre for Malisvevegen 8, langs hagen. Opp mot åpningen i skogen, se neste bilde.

Alpin-nedkjørsel.JPG

Åpningen i skogen: man går mot fotografen. Skimter åkeren i bakgrunnen. Tar til venstre rett etterpå. Bakken ble mye brukt som alpinbakke tidligere.

Start Arvid.JPG

Startplass 2: Mellom husene Malisvevegen 10 og 12, til venstre for den røde dukkestua.

Kleven-tømmer.JPG

På denne stien passerer man restene av uthuset på Fjordgløtt(der Kleven-hytta låg).

Veivalg gamle stien.JPG

Kan passerer flere små stier som både går til venstre og høyre, men hold deg på den bredeste stien oppover.

Andre kryss Lerkehaug.JPG

Kommer opp fra venstre her, treffer den mest brukte Lerkehaug-stien. Gå rett opp og fram. Samme sti som den andre Lerkehaug-stien.