Serianna-plassen

Kommer bilde snart.

Seriannaplassen ble bygget i 1891.[1]

Plassen låg der lekeplassen ligger i dag, ved siden av barnehagen.[2]

Plassen ligger i bakgrunnen på bildet, kvinnen i forgrunnen har ingenting med plassen å gjøre.

Plassen er oppkalt etter Serianna Arntsen. Drev den til 1930. Siden ble plassen drevet på dugnad i 10 år, hvor belønningen var sjokolade etter endt jobb.

Husene ble revet i 1966.[3]

Her låg brønnen til Serianna.[4]


[1] Norges bebyggelse: Nord Trøndelag Midtre del sidene 751-753.

[2] Randi og Jarle Langli sin familiefilm.

[3] Sparbu Historielags årbok 2002 side 57.

     Gårds-og slektshistorie for Øvre Rannem side 23.

[4] Håkon Wigen.