Barnegruppa "Ungbjørka"

Barnegruppa "Ungbjørka" var ei barnegruppe for Lerkehaug i regi av Bruem Sanitetslag.

Den ble stiftet 28.februar 1963. Stiftelsesmøte fant sted hos Mari-Anne Rømo.

Følgende var medlemmer på stiftelsesdatoen;

Turid Hafstad, Bente Vårem, Ellen Hofstad, Randi Hammer, Mari-Anne Rømo, Birgit Langli, Hellen Elisabet Kristiansen, Berit Djuvsland,  Sidsel Langli, Toril Tønne, Turid Rygg, Bodil Rygg, Sissel Saur, Anne Austheim, Ingunn Kristiansen og Kari Vith.

Gruppa dreiv mye med sying, strikking og sang. Produktene ble utloddet og inntektene gikk til det gode formålet Kastvollen blindeheim.

Fra venstre; Siv Blengsli, ukjent, Kari Strandval, Anne Blengsli, Guri Iversen, Solveig Strandval og Unn-Tove Hoås. Helga Blengsli står bak.

Disse har også vært medlem av gruppa;

Ellen Rannem, Ann-Karin Eriksen, Sigfrid Rømo, Cristina Lo Faso, Rakel Djuvsland, Brit Folden, Rita Fredriksen, Siv Blengsli, Anne Blengsli, Nina Elisabet Schei, Merete Kvisvik, Solveig Iren Strandval, Elin Karine Gipling, Marte Rannem, Unn-Tove Hoås, Tone Elisabet Digre, Anne Grete Wibe, Kari Elsabet Strandval, Tone Elisabeth Røsvik, Lill Eriksen, Guri Iversen, Bjørg Brosveet, Liv Grindberg, Eli Djuvsland, Berit Nøss, Jorunn Katrine Hegland, Berit Johanne Austheim, Linda Fredriksen, Kari Mette Brønstad, Merete Nøss, Tove Irene Wigen, Tove Folden, Ann Margret Sørli, Anita Brønstad, Eva Blengsli, Ann Mari Strandval, Siv Guri Hoås, Aina Vådal Bjerkan, Anne Grete Wigen, Inger Hilde Wigen, Wenche Sørli, Laila Wigen, Dagny Rannem, Solfrid Folgerø, Laila Iversen, Vigdis Wibe, Bente Wigen, Edel Folgerø, Hege Elin Hoås, Marte Stene og Linda Skjeflo.

Fra venstre; Cristina Lo Faso, Eli Djuvsland, Elin Gipling og Sigfrid Rømo.

Her har gruppa vært på Kastvollen blindeheim og overrakt en pengegave.

Siste driftsår for barnegruppa var 1983. [1]


[1] Protokollen.