Skogvoll

Slik ser Skogvoll ut i dag.

Skogvoll var et tømmerhus som var flyttet fra Krogbakken. Dette arbeidet ble gjort av Anton Langli.

Huset ble restaurert i 1951.

I mars 1969 brant huset ned til grunnen.

Lerkehaugveien 59

 Dagens eiere: Marit Else Forås og Tore Forås.

 

                                                                                                                   

[1] Lillian Langli. Norges bebyggelse: Nord Trøndelag Midtre del side 752.