Engen

Engen i dag, restaurert og ombygd.

Dagens beboere:

Bjørnar Fossan og Mona Helge.

 

Engen-huset ble bygget i 1926 av Johannes Moen.[1]

Tomta ble utskilt fra småbruket Haugen.

 

 


[1] Norges bebyggelse: Nord Trøndelag Midtre del sidene 751-753.

     Bård Rannem.