Rømo

Rømo-huset ble bygget av Kåre Rømo  i 1953.[1]

                                                                                                               

[1] Norges bebyggelse: Nord Trøndelag Midtre del side 753.

     Hallgeir Rømo