Samer i Oftenåsen

 

Samer som har befunnet seg i Oftenåsen:

Morten Rasmussen og Erland Jensen.[1]

Jens Find.[2]

Navnet Finnkoiberget ved Langmyra er et av bevisene for at det har vært samer i området. Tidligere var det åpen slette der, men nå er det gjenvokst.

 


[1] Tingdokumentet ”Finnerne udi Inderøens Fogderi angaaende” 6.

Meldingen er skrevet ved tingbordet på Berg i Snåsa 3.februar og på Midjo i Ogndalen 6.februar 1686.

Bekreftes i Nord Trøndelags årbokene 1966 side 79 og 1981 sidene 99-141.

[2] Sparbu Kirkebok 1746-1761.