Lerkehaug Vel ble stiftet 15 mai i 1966 etter iniativ fra Angel Langli og Odin Røsvik.

Første formann var Knut Iversen. Jørund Hegland ble i 1993 utnevnt til velforeningens første æresmedlem. [1]

Lekeplassen v/barnehagen fikk velforeningen allerede i 1965, før det ble stiftet. (2)

 

Styret i Lerkehaug Velforening 2023-2024 består av:

 

Leder for 1 år: Randi Elisabeth Aalberg Nilsen

 

Styremedlem: Erlend Røli

  

Styremedlem for: Jørgen Strømme

 

Styremedlem: Elise Martine Hesby

 

Styremedlem: Marthe Sveen Sul

 

Revisor:  Vegard Forbord

 

 

Lover, info-skriv og protokoller:

Vedtekter/lover

Årsberetning 2009

Vårinfo 2009

Høstinfo 2009

Vårinfo 2010

Vinternytt 2010-2011

Årsmelding 2010

Oktobernytt 2011

Årsmelding 2011

Protokoll årsmøte 2012

Årsmelding 2012

Info nr 1 2013

Årsmelding 2013

Vårinfo 2015

Protokoll årsmøte 2016

Regnskap 2015

Protokoll årsmøte 2017

Regnskap 2016

Vårinfo 2018 

Protokoll årsmøte 2019

Regnskap 2018

Vårinfo 2020

Regnskap 2019

Protokoll årsmøte 2020

Vårinfo 2021

Regnskap 2020

Protokoll årsmøte 2021

Vår-info 2022

Regnskap 2021

Protokoll årsmøte 2022

Vår-info 2023

Regnskap 2022

Protokoll årsmøte 2023

Vårinfo-24

                                                                                                      

[1] Helga Iversen.

 Sparbu Historielags årbok 2002 side 60.

(2) Trønderavisa  3.september 1970.