OFTENAASEN FEAVLSLAG

Stiftet 14.november 1903. Formålet var å kjøpe inn og holde stamokse. Laget fikk statsbidrag, som muliggjorde driften. Den første stamoksen ble solgt til slakt i 1907 for en pris av 85 øre pr.kg. Dette stemte forøvrig med datidens prisnivå. Laget fikk meget stor betydning for feavlen i "Oftenåsgreinna". Fra 1948 gikk en over til inseminering, og lagets arbeid opphørte.[1]

 

OFTENÅSEN FJØSREGNSKAPSLAG/OFTENÅSEN KONTROLLAG

Startet opp i 1921/1922.

Hadde i perioden:

1929-30: 19 besetninger med tilsammen 301,6 årskyr under kontroll.

1931-32:  24 besetninger med tilsammen 339,7 årskyr under kontroll.

 

OFTENÅSEN RÅNEHOLDSLAG [2]


OFTENÅSENS VENNER

Forvalter turstiene i Oftenåsen. Stiftet 10. februar 2010 og registrert i frivillighetsregisteret.(3)

 

                                                                                                                                      

[1]  Gårds-og slektshistorie for Øvre Rannem side 26 og 27.

[2] Nord-Trøndelag og Nordenfjeldske tidene: flere avisartikler over flere år.

(3) Steinkjerleksikonet.