Tidligere gikk Henningvegen (riksveg 759) gjennom boligfeltet. I 1991 ble ny vei åpnet vest for boligområdet (dagens riksveg 759). 

I den anledning ble det arrangert en veifest.