Josteinveien-stien

Denne stien fører i hovedsak til toppen. Den sammenfaller etterhvert med Trana-leia. Men det er muligheter for å koble seg på andre stier.

Parkering-skytebanen.JPG

Her parkerer man bilen.

Strekning-skb.JPG

Fra parkeringsplassen fortsetter man forbi skytterbuene til man treffer vegen i bakgrunnen på bildet.

Kryss 1-skb.JPG

Ved første krysset tar man til venstre.

Kryss 2-skb.JPG

Like etter første krysset treffer man ei lita bru.

Start Josteinveien.jpg

Stien blir også kalt skytebanestien.

sk1.jpg

     Svak stigning.

sk2.jpg

          Bred og fin.

sk4.jpg

Ved kryss t0 tar man til høyre.

Trana.JPG

Etterhvert kommer man på den gamle parkeringsplassen ovenfor nyjordet på Trana. Her følger man stien som går til høyre oppover bortenfor skiltet. Denne stien kalles også Trana-leia.

Josteinveien 2.jpg

Her er det ene skiltet som står her. Man kan gå ned til Trana her.

Øyehytta.jpg

Her er det andre skiltet som står her. 

Valgfritt-skb.JPG

Her er det valgfritt hvilken vei man tar, kommer på den samme stien etterhvert likevel.

Sitteplasser.JPG

Underveis er det flere benker å sitte på. 

Kryss4-skb.JPG

Her har man kommet nesten til toppen. Velger man til høyre, kommer man til Peilerhytta. Velger man rett fram og til venstre, kommer man til tårnet. Går man rett fram og nedover, kommer man til Rannemsgårdene.