Ainnerveien.

Denne stien fører i hovedsak til toppen, men har mange muligheter til andre turmål. Bl.a. kan denne stien brukes et stykke for å komme til Kitilmyra.

Parkering-garasjer.JPG

Starter ved Skotvoldgruva.

Første kryss.JPG

Ved første krysset tar man til venstre. Tar man til høyre kommer man innpå Trana-stien. 

Første skilt.JPG

I første kryss står det også et informativt skilt om de ulike veivalgene man har.

Andre kryss.JPG

I andre krysset tar man til høyre. Tar man til venstre går man mot Kitilmyra, på den gamle stien.

Kryss 3.JPG

Ved tredje krysset tar man til venstre. Går man til høyre kommer man innpå Trana-stien.

Av2.jpg

Her står skiltet om Svartberget.

Av3.jpg

Snur du deg, ser man dette skiltet tilbake til Skotvoldgruva.

Svartberget.JPG

Svartberget.

Kryss 4.JPG

I kryss fire går man til høyre. Til venstre kommer man på den gamle stien mot Kitilmyra.

Av4.jpg

Skiltet i kryss 4.

Av5.jpg

Her i femte krysset tar man stien til høyre som går oppover. Det er også en mulighet å ta en hvil på benken før man beveger seg oppover. Går man rett fram, går man Sognleia og er også på vei mot Kitilmyra.

Borgmyra1.JPG

På stien passerer man Borgmyra.

Borgmyra.JPG

Borgmyra.

Sølvgruve-info.JPG

Passerer også avstikkeren til Sølvgruva. Ved krysset står det ei informasjonstavle.

Kryss 6.JPG

Det sjette krysset er der stien møter skogsveien fra Rannemsgårdene. Ta til høyre mot bakken( mot fotografen).

Sti mot hp.JPG

I bakken går en av stimulighetene av til Oftenåsens høyeste punkt, Vardeberget.

Kryss 7.JPG

I det sjuende krysset er man nesten på toppen. Ta til venstre(mot fotografen). Da kommer du til Peilerhytta. Tar man til høyre kommer man til Tårnet. Går man rett fram, treffer man Trana-stien retning nedover.

Peh.JPG

Målet nådd, Peilerhytta. Åpen kiosk hver søndag i sommerhalvåret i perioden kl 12-15.