Skiferbrudd i Oftenåsen

Her ser man hvordan man tok ut skiferstein i gamle dager.

Dette skiferbruddet låg på Hafstads-eiendom. Skifersteinen ble brukt til tak og mur.

Man finner det på Bonmyra.1


[1] Ole Jacob Hafstad