Blengsli

Slik ser huset og garasjen ut i dag.

Blengsli-huset ble bygget i 1946 av Johannes Blengsli. Han bygde huset på husfundamenter fra ei militærbrakke fra Sannan.[1]

Adresse: Dambakkveien 11  

Eiere: Frank og Karin Strand

 


[1] Norges bebyggelse: Nord Trøndelag Midtre del sidene 751-753.

    Ola Håkon Blengsli.