Skogaplassen

Her tror vi Skogaplassen låg, på pynten nedenfor Merkesåsen. Her såg vi rester av boplass før alt ble ryddet ved byggingen av Post-bygget.

Låg i området det vi kaller Rannemsletta.

Forhistorien for plassen er:

Øver-Rannem ble delt i 1825, hvor den andre gården skulle ligge ved bommen. Men ettersom bondens kone døde ved barsel solgte bonden halvparten og flyttet til Skogaplassen. 

Plassen ble kalt Nyrønning først, før man fikk navnet Skogaplassen.

Plassen og området rundt ble solgt til forsvaret i 1901.


.[1] Bygdebok for Sparbu og Ogndal bind I side 485, bind 6 side 255 og bind 9 side 246 og 365.

      Gårds-og slektshistorie for Øvre Rannem side 24 og 25.

(2) Boka "På jakt" av Johannes Kjesbu side 25.