Peilerhytta

Peilerhytta i dag. Den holder fortsatt på å restaureres av flinke ildsjeler.

Peilerhytta-17

Turhytte på Oftenåsen (330 meter over havet). Eid av Nord-Trøndelag turistforening.

Hytta ligger på en ås som heter Nordåsen.

Hytta ble overdratt fra Steinkjer hanggliderklubb til Nord-Trøndelag turistforening den 4. november 2009.

Søndag 15. november 2009 ble hytta prøveåpnet.  Det er fast søndagsservering på hytta i sommerhalvåret. Hytta er snart ferdig renovert og området rundt har fått en oppfriskning.


Turområdet
Oftenåsen er et etablert tur- og trim område. På toppen har man en flott utsikt; ikke bare over Steinkjer by men også over fjord og fjell.

Hovedadkomst til Oftenåsen er fra Trana, sørøst for Steinkjer. Veiatkomst (bomvei) til Oftenåsen er fra gården Rannem noen kilometer sør for Steinkjer.

Historie
Før Peilerhytta var det et såkalt Peilerbord(bygd ca 1946-47)hvor alle himmelretningene var inntegnet. Slik kunne fly retningsbestemmes. Heimevernet hadde ansvaret for det.1

Hytta ble bygd i 1949.

Det var Steinkjer Lafthusfabrikk som leverte den 70m2 i grunnflate store hytta som hadde sengplass til 4 menige , en sersjant pluss en kokk.

Den besto opprinnelig av operasjonsrom, kontor for stasjonsleder og fellesrom og kjøkken i første etasje. I andre etasje var det soverom. Over taket var det et treoppbygg for peileantenna. I tillegg var det et uthus med blant annet nødstrømsaggregat. 

Senere ble det også bygd en glasskuppel på hytta der man kunne sitte med kikkert for å speide etterfiendtlige fly. 

I perioden 1949 til 1953 ble hytta brukt som peilestasjon (såkalt fiksestasjon) for radionavigasjon av militære fly. Etter 1953 ble hytta brukt som bolig for personell ettersom peilestasjonen ble flyttet til tårnet. Bygningen ble forvaltningsmessig overført til Steinkjersannan leir for bruk som velferdshytte. I 1992 fikk Steinkjer hanggliderklubb kjøpe hytta, som i 2009 ble overdratt av Nord-Trøndelag turistforening.2

Den opprinnelige Peilehytta med tårnoppbygg for antenna. Foto: Arne Kotte.

Den ombygde Peilehytta med glasskuppel tidlig på 1950-tallet. Foto: Andreas Langli.


[1] Bård Rannem

    Økonomisk kartverk 1972.

2) Steinkjerleksikonet.

Steinkjer-Avisa 8.mai 2009 og TrønderAvisa 8.august 2009.