Rannem består av 3 gårder: Øvre, Midtre og Nedre.

Navnet kan komme av "Rann"= større hus, eller rand/kant. Gårdene ligger ved kanten av Oftenåsen.

Av eldre skrivemåter kan disse nevnes; Ranena, Rannene, Rannena, Rendhe, Randen, Renn, Ranem, Ranum, Ranumd, Rannium, Ranndumd og Rannum.(1)

:                                                                                                         

(1)Bygdebok for Sparbu og Ogndal. Bind 6 sidene 232.