Hus oppsatt etter 1975.

Kilder: Trond Brattøy(prosjektansvarlig for Systemhus i denne perioden), de første beboerne, samt naboer.

Systemhus sine ansvarlige for byggeprosjektene på Lerkehaug var Trond Brattøy, Arne Melhus og Albert Gjerseth.

Fossekallen 1.JPG

Fossekallen 1

Oppsatt av Systemhus.

Modell: Stryn.

Innflyttet: 1976.

Første beboer: Ivar og Anne Louise Ramberg.

Dagens beboer: Arne Ingar Ramberg.

Fossekallen 2.JPG

Fossekallen 2

Oppsatt av Systemhus.

Modell: Saltfjell.

Innflyttet: mars, 1976.

Første beboere: Roald og Marit Kristiansen.

Dagens beboere: Karita Sivertsen Urås og Stian A Andersen Urås. 

Fossekallen 3.JPG

Fossekallen 3

Oppsatt av Systemhus.

Modell: Saltfjell.

Innflyttet: 1976.

Første beboere:Karl og Kari Myrvold.

Dagens eiere: Jon Laurits B. Rossetnes og Ragnhild Wæhre.

Fossekallen 4.JPG

Fossekallen 4

Oppsatt av Systemhus.

Modell: Karmøy.

Innflyttet: 1977.

Første beboer: Kai og Karen Lorvik(bor der fortsatt).

Dambakkveien 5.JPG

Fossekallen 5

Oppsatt av Systemhus.

Modell: Åmot.

Innflyttet: påska 1977.

Første beboere: Svein og Kristin Aalberg.

Dagens beboere: Randi-Elisabeth Aalberg Nilsen og Tom Steffen Engan

Fossekallen 6.JPG

Fossekallen 6

Oppsatt av Systemhus.

Modell: Åmot.

Innflyttet:

Første beboere: Torill og Ingebjørn Bigset.

Dagens eiere: Åge og Randi Sjømark.

Fossekallen 7.JPG

Fossekallen 7

Oppsatt av Systemhus.

Modell: Saltfjell.

Innflyttet: 1975.

Første beboer: Torbjørn Skjelvan

Dagens eier: 

Fossekallen 8.JPG

Fossekallen 8

Oppsatt av Systemhus.

Modell: Åmot.

Innflyttet: 1976.

Første beboere: Bjørn og Brit Skevik. 

Dagens eier: Frode Mohrsen.

Fossekallen 9.jpg

Fossekallen 9

Oppsatt av Systemhus.

Modell: Saltfjell .

Innflyttet: .

Første beboere:  Astrid og Magne Aune.

Dagens eiere: Daisy Nguyen Vandbakk og Kjell Vidar Vandbakk.

Fossekallen 10.JPG

Fossekallen 10

Oppsatt av Systemhus.

Modell: Sparbu.

Innflyttet: 1976.

Første beboer: Torbjørn Austheim

Dagens beboere: Espen Fondal Susegg og Julie Merete Gjetåsaune.

Fossekallen 11.JPG

Fossekallen 11

Oppsatt av Systemhus.

Modell: Saltfjell.

Innflyttet: 1976.

Første beboere:  Asbjørg og Knut Aursund.

Dagens beboere: Anders Våset og Frida Sofie Lian.

Fossekallen 12.JPG

Fossekallen 12

Oppsatt av Systemhus.

Modell: Saltfjell.

Innflyttet: Høsten 1975.

Første beboer: Eli og Ola Møller.

Dagens eier: Rudi Årbogen Selbo.

Fossekallen 13.jpg

Fossekallen 13

Ble omregulert til lekeplass.

Fossekallen 14.jpg

Fossekallen 14

Oppsatt av Systemhus.

Modell: Stryn.

Innflyttet: 1977.

Første beboere: Ottar og Jorunn Heia. 

Dagens beboere: Astri Hansen Juvik og Stig-Yngve Larsen.

Fossekallen 15.JPG

Fossekallen 15

Oppsatt av Systemhus.

Modell: Vesterålen.

Innflyttet: 1976.

Første beboer: Dag og Diana Braset.

Dagens eiere: Martin Smith og Hanne Solheim Hansen. 

Fossekallen 16.JPG

Fossekallen 16

Oppsatt av Systemhus.

Modell Vesterålen.

Innflyttet: 1978.

Første beboere: Hallgeir Skage og Linda Helen Bakken.

Dagens eiere: Hallgeir Skage og Elbjørg Fagerli.

Fossekallen 17.JPG

Fossekallen 17

Oppsatt av Systemhus.

Modell: Vesterålen.

Innflyttet: påska 1976.

Første beboere: Einar og Anne Lise Viem(bor der fortsatt).

Fossekallen 18.jpg

Fossekallen 18

Oppsatt av Systemhus.

Modell: Saltfjell.

Innflyttet: 1975.

Første beboer:Jonny Helge Lenn.

Dagens eiere: Monika Piorkowska og Marin Marek Piorkowska. 

Fossekallen 19.JPG

Fossekallen 19

Oppsatt av Systemhus.

Modell: Selbu.

Innflyttet: 1975.

Første beboere: Oddrun og Snorre Håpnes. 

Dagens beboere: Ahmed Jabbar Abiat og Somaya Shorafa.

Fossekallen 21.JPG

Fossekallen 21

Oppsatt av Systemhus.

Modell: Sogn.

Innflyttet: 1975.

Første beboer: Eivind Stavrum. 

Dagens beboere: Jon Inge Suul og Marthe Sveen Suul.

Fossekallen 23.JPG

Fossekallen 23

Oppsatt av Systemhus, modellen var Vega.

Innflyttet: mars, 1976.

Første beboere: Jarle og Svanaug Austli.

Dagens eiere: Kristian Stakset Dahl og Merete Hoseth Løe.

Kvernhusveien 12.JPG

Kvernhusveien 12

Oppsatt av Tore Gjeldsås, Birger Valstad og huseier .

Modell: Arkitekttegnet av Svein Tvedt.

Innflyttet: 1978.

Første beboer: Gunnar og Heidi Johansen(bor der fortsatt).

Lerkeveien 30.JPG

Lerkeveien 2

Oppsatt av Systemhus.

Modell: Saltfjell.

Innflyttet:

Første beboere: Viktor og Hildur Stene.

Dagens eiere: Roald og Heidi Kjøglum Skar.

Lerkeveien 4.JPG

Lerkeveien 4

Oppsatt av Systemhus.

Modell: Sogn.

Innflyttet:mars 1975.

Første beboere: Svein Hanssen og Anne-Mai Sandhaugen, Oddmund og Astrid Synøve Sandhaugen(bor der fortsatt).

Lerkeveien 6.JPG

Lerkeveien 6

Oppsatt av Systemhus.

Modell: Sogn.

Innflyttet: 1975.

Første beboere: Frank Westgård(bor der fortsatt).

Lerkeveien 8.jpg

Lerkeveien 8

Oppsatt av Systemhus.

Modell: Vesterålen.

Innflyttet: 1975

Første beboere: Bjørg og Johan Ingulfsvann.

Dagens eier: Mathias Derås.

Like nedenfor stod Reitan-hytta i sin tid.

Lerkeveien 10.JPG

Lerkeveien 10

Oppsatt av Systemhus.

Modell: Berg.

Innflyttet: 1975

Første beboere: Kåre og Karen Wenneberg(bor der fortsatt).

 

Lerkeveien 12.JPG

Lerkeveien 12

Oppsatt av Systemhus.

Modell: Berg.

Innflyttet: 1975

Første beboer: Liv Åse og Albert Gjerseth.

Dagens eier: Liv Åse Karlsen Jansen.

Lerkeveien 13.JPG

Lerkeveien 13

Oppsatt av Systemhus.

Modell: Selbu.

Innflyttet: 1975

Første beboere: Trond og Erna Brattøy.

Dagens eier: Trond Hjalmar Brattøy

.

Lerkeveien 14.JPG

Lerkeveien 14

Oppsatt av Systemhus.

Modell: Selbu.

Innflyttet: 1975

Første beboer: Anne Lise og Olav Bratberg.

Dagens eier: Bjørn Odde Bratberg.

Lerkeveien 15.JPG

Lerkeveien 15

Oppsatt av Systemhus.

Modell: Selbu.

Innflyttet: 1977

Første beboere: Sissel og Torbjørn Elnan. 

Dagens eiere: Ina Elisabeth Volden og Karl F. Austvik.

Lerkeveien 16.JPG

Lerkeveien 16

Oppsatt av Systemhus.

Modell: Sogn.

Innflyttet: 1975

Første beboer: Beate og Gunnar Jakobsen.

Dagens eier: Marthe K Gotvassli.

Lerkeveien 17.JPG

Lerkeveien 17

Oppsatt av Konrad Sætermyhr.

Egen tegning.

Innflyttet: 

Første beboer: 

Dagens eiere: Bjørn Sakariassen og May Lisbeth Helland Sakariassen.

Lerkeveien 18.jpg

Lerkeveien 18

Oppsatt av Systemhus.

Modell: Ringebu+arkitekttegnet tillbygg.

Innflyttet: Våren 1975

Første beboere: Ragnar og Torild Hammer(bor der fortsatt).

 

Lerkeveien 19.jpg

Lerkeveien 19

Ble omregulert til lekeplass.

Lerkeveien 20.JPG

Lerkeveien 20

Oppsatt av Systemhus.

Modell: Stryn.

Innflyttet: 1975

Første beboer: Gerd og Arne Melhus.

Dagens eier: Ragnhild Vist Lindberg.

Lerkeveien 21.JPG

Lerkeveien 21

Oppsatt av Systemhus.

Modell: Stange/Rena.

Innflyttet: Oktober 1976.

Første beboere: Jarle og Edel Sagen.

Dagens eier: Tor Jarle Sagen.

Lerkeveien 22.jpg

Lerkeveien 22

Oppsatt av Systemhus.

Modell: Stange/Rena.

Innflyttet: 1976.

Første beboere: Andreas og Kirsti Mørkved.

Dagens eiere: Annette Rømma Johansen og Even Hepsø Berg.

Lerkeveien 23.JPG

Lerkeveien 23

Oppsatt av Systemhus.

Modell: Stange/Rena.

Innflyttet: 1976.

Første beboer: Terje og Bjørg Steinkjer.

Dagens eier: Regine Sæter.

Lerkeveien 24.JPG

Lerkeveien 24

Oppsatt av Systemhus.

Modell: Stange/Rena.

Innflyttet: 1976.

Første beboer: Finn Roy Vådahl.

Dagens eier: Tone Andreassen.

Lerkeveien 25.JPG

Lerkeveien 25

Oppsatt av Systemhus.

Modell: Stange/Rena.

Innflyttet: 1977.

Første beboer:  Thor og Brit Synøve Haugseth(bor der fortsatt).

Lerkeveien 26.jpg

Lerkeveien 26

Oppsatt av Systemhus.

Modell: Stange.

Innflyttet: September 1976.

Første beboere: Nils og Bjørg Nærdal. 

Dagens eier: Mai Elisabeth Smolan.

Lerkeveien 27.jpg

Lerkeveien 27

Oppsatt av Systemhus.

Modell: Stange/Rena.

Innflyttet: 1977.

Første beboere: Laila og Tor Gunnar Wigen. 

Dagens eiere: Ivan Lauro og Silvia Laurova.

Lerkeveien 28.JPG

Lerkeveien 28

Oppsatt av Systemhus.

Modell: Stange/Rena.

Innflyttet: 1977.

Første beboere:  Kolbjørn og Kristin Storsve(bor der fortsatt).

 

Lerkeveien 29.JPG

Lerkeveien 29

Oppsatt av Systemhus.

Modell: Stange/Rena.

Innflyttet: 1977.

Første beboere: Oddleiv og Brit Bergmo. 

Dagens eiere: Hilde Kristin Bergmo og Kjetil Hynne.

Lerkeveien 30a.JPG

Lerkeveien 30

Oppsatt av Systemhus.

Modell: Stange/Rena

Innflyttet: Høsten 1976.

Første beboere:  Arnold og Bodil Wigen.

Dagens eier: Arnt Berge Bruem.

Lerkeveien 34.jpg

Lerkeveien 34

Oppsatt av Systemhus.

Modell: Stange/Rena.

Innflyttet: 1975.

Første beboere:  Ole og Ann Kathrin Mork.

Dagens eiere: Jørgen Strømme og Elisabet Engen Ruud.

Lerkehaugveien 8.JPG

Lerkehaugveien 8

(Trekanten)

Oppsatt av Steinkjerhus.

Innflyttet: 3.november 1979.

Første beboere: Even Røset og Sidsel Irene Sætermyhr(Even bor der fortsatt).

Dambakkveien 1.JPG

Dambakkveien 1

Oppsatt av Systemhus.

Modell: Selbu.

Innflyttet: jula, 1975.

Første beboere: Arnold og Liv Molden.

Dagens eier: Cecilie Båfjord.

Dambakkveien 2.JPG

Dambakkveien 2

Oppsatt av Systemhus.

Modell: Ekne.

Innflyttet: 1976.

Første beboere: Edward og Eva Kjørsvik.

Dagens eiere: Ørjan Nicolaysen og Merete Rosø Nicolaisen.

Dambakkveien 6.JPG

Dambakkveien 6.

Oppsatt av Systemhus.

Modell: Stange/Rena.

Innflyttet: 30.desember 1976.

Første beboere: Harald og Rigmor Hiller.

Dagens eier: Bent Ivan Dyrstad.

Dambakkveien 8.JPG

Dambakkveien 8

Oppsatt av Systemhus.

Modell: Stange/Rena.

Innflyttet: oktober 1976.

Første beboere: Oddmund og Ellen Josefsen(bor der fortsatt)

Dambakkveien 10.JPG

Dambakkveien 10

Oppsatt av Systemhus.

Modell: Stange/Rena.

Innflyttet: april 1977.

Første beboere: Håkon og Ingrun Wigen.

Dagens eiere: Thor Helge Øye og Julie Skatland.

Eldreboligene.JPG

"Eldreboligene"

Oppsatt av Systemhus for Steinkjer Kommune.

Modell: Sollund.

Innflyttet: 1976.

Første beboere: Grethe Lie-Eva Gipling-?-?-Inga Fjesme

Er i dag kommunale leiligheter.

Gamle Dambakkvei 7.JPG

Gamle Dambakkvei 7

Oppsatt av Sparbygg.

Innflyttet: 1983.

Første beboere: John og Ruth Holmsve, Joar Petter og Rigmor Holmsve.

Dagens eier: Leif-Erik Senneset.

Malisveveien 1G.jpg

Malisveveien 1G

Oppsatt av Byggmester Olav Svepstad.

Selvtegnet

Innflyttet: Påsken 2004.

Første beboere: Gro Wendelbo Røtvold(bor der fortsatt) og Michael Larsen.

Malisveveien 6.JPG

Malisveveien 6

Ombygget Systemhus.

Innflyttet: 1987.

Første beboere: Fridtjof Rannem og Bjørg Brosveet.

Dagens beboere: Sondre Moen Haggren og Kristin Redving Haga.

Malisveveien 8.JPG

Malisveveien 8

Oppsatt av Arve Jermstad, Trond og Bjørnar Hervik.

Tegnet av arkitekt Hage.

Innflyttet: 17.mai 1981.

Første beboere: Bjørn og Anne Valderhaug(bor der fortsatt).

Malisveveien 12.JPG

Malisveveien 12 (Skogly)

Oppsatt av Systemhus.

Modell Askøy.

Innflyttet: 1983.

Første beboere: Arvid og Inger Elise Henriksen(bor der fortsatt).

Rannemsbakken 6.jpg

Rannemsbakken 6

(Fjellborg)

Mesterhus.

Oppsatt av Byggmester Sandseter.

Innflyttet:  1980.

Første beboere: Liv og Torleif Hovd(bor der fortsatt).