Vårly

Vårly, også kalt Folgerø-huset.

Vårly-huset ble bygget i 1948.[1]

Dambakkveien 13 

Dagens eiere: Arnt Ove Henriksen og Marit Langfjord Henriksen.

 

 

 


[1] Norges bebyggelse: Nord Trøndelag Midtre del sidene 751-753.