Staffa-jalet

Omtrent her låg Staffa-jalet, der hvor det hvite huset står nå, vis à vis Haugen.

 

Dette var en gammel plass som låg vis a vis Haugen.

I 1701 bodde den en fattig enke i Steffen-stuen på Rannemshaugen med en 16 år gammel sønn.

Staffajalet har blitt brukt som teignavn til i våre dager.[1]

I 1857 er det nevnt ei”Steffagjerd bro på Ranums Vald”.[2]

I følge  gamle kart har det vært en bekk som har hatt navnet ”Staffa bæk”. Samtidig er det påmerket et langt gjerde med navnet ”Staffa gjerde”.[3]

 


[1] Bygdebok for Sparbu og Ogndal bind VI side 248, 249 og 250.

Sparbu Historielags årbok 2002 side 56-57.

[2] Bygdebok for Sparbu og Ogndal bind 2 side 123.

[3] Kartet ”Innherred musketerkorps manøver på Ranum” 1840.