Lereng

Slik er det i dag, trærne står igjen.

Lereng-huset +verksted(smed-verksted) ble bygget i 1942 av Audun Rømo.[1]

Huset og verkstedet ligger bak lysstolpen. Til venstre ser vi Dambakken og til høyre ser vi "Folgerø"-huset(hvitt) og "Blengsli"-huset(rødt).

 

 

 


[1] Norges bebyggelse: Nord Trøndelag Midtre del sidene 751-753 og Lillian Langli.