Friheim

Friheim i dag.

 

Friheim-huset  ble bygget i 1901.[1]

Friheim i 1963.

Friheim i 1963.

Friheim i 1902.

Friheim i 1902.

Fridheim

 

 


[1] Norges bebyggelse: Nord Trøndelag Midtre del sidene 751-753.