Øllstuvollen(Olastuvollen)

Slik er det idag der vi antar at plassen var. Steinar Bjerkan bodde i sin tid her når jeg var vaks opp.

Har ikke mange opplysninger hvor plassen låg. Men den låg på andre siden av veien for krysset til steinbruddet.

Bruket var nedlagt før 1850.[1]

Dagens hus ble satt opp i 1957.

Det var Jon Bjerkan som satte opp huset, med hjelp av Alfred Bulling og ....Jensen.[2]

Dagens eiere: Stig Leo Østerås og Tina Gartland Kvam.

                                                                                                                                          

 

[1] Gårds-og slektshistorie for Øvre Rannem side 22.

     Nord Trøndelag historielags årbok 1984 side 158.

[2] Steinar Bjerkan.