Åsvang

Åsvang i dag.

Åsvang i 1965

Åsvang i 1965.

Det var byggmester Ottar Saur som satte opp huset.[1]

Adressen er Gamle Dambakkveg 8.

Dagens eiere: Bente Storli og Siri Skjerve.

                                                             

[1] Grethe Rygg.