Agnarbakken

 

Lerkehaugs store hoppbakke ble kalt Agnarbakken. Den lå ovenfor småbruket Haugen. Bakken ble benyttet av gutter og noen jenter som vokste opp på Lerkehaug. Bakken er blitt flittig benyttet fra 1950 tallet og opp imot 1980 tallet.

De første som brukte den ofte var Asbjørn og Helge Blengsli  og Agnar og Per Rannem.

Helge Blengsli ble såpass god att han fikk hoppe i gamle Jutulen ved Stigem gård. Det er arrangert ett NM i Jutulen. Den er nå nedlagt.

Disse guttene nedla ett stort arbeid med å få Agnarbakken i perfekt stand, med mange arbeidstimer med rydding, tråkking og tilogmed ett prefabrikert hopp av en gammel dør.

Noen ganger ble bakken også brukt av soldater fra IØ3, til guttenes store fortvilelse. Agnar Rannem forteller att de vurderte å legge ut piggtråd i unnarennet for å få ha bakken ifred. Nesten sivil ulydighet.

Bakken ble brukt av nesten samtlig oppvoksende på Lerkehaug årene etter dette fram til ut i første del av 80 tallet. Den store hopperen 1970-1980 var Trond Hammer, som også gjorde  det bra i krets og på nasjonalt plan. Har mistanke om att han innehar bakkerekorden, ca 27m.

Bakken har de senere år grodd igjen, men nå har Ola Brosveet Rannem ryddet den og gjort en formidabel jobb. Så nå mangler det bare snø og villige hoppere.

En annen historie er om steinrøysa nede til venstre for Agnarbakken. Der ble det også hoppet, men dette var ingen hoppbakke men sansynligvis Lerkehaugs første "BIGJUMP". Agnar Rannem forteller att den steinrøysa har mange par ski på sanvittigheten og jeg tror også en del blåmerker og sår. Røysa er nå nesten igjenngrodd.

Kilde: Asbjørn Schei