Kristiansen-hytta

Hytta ser vi oppe ved skogkanten til høyre. Den ble revet når Konrad Sætermyhr satte opp huset sitt.

Til venstre ser vi Reitan-hytta.

I forgrunnen ser vi Skogmo.