Andreasplassen/Rannemssveet/Nyjalet

Andreasplassen

 

Plassen låg der Trond Henriksen bor i dag.

Den siste tiden var det igjen et lite, gammelt, grått tømret hus.[1]

Plassen har hatt flere navn: Andreasplassen [2], Nyjalet[3] og Rannemssveet[4]

I 1902 bodde det ei gammel dame som hadde navnet Hanna. Huset ble også kalt "Hanna-stu". Innvendig hadde hun tapetsert veggene med bladet Allers. Hanna slet med skrivekunsten. En gang hun skulle skrive navnet sitt, skrev hun navnet sitt som Nunie Hanine Romelblest. Siden ble hun kalt det. Selve huset var så nedråtnet at en måtte gå et lite trinn ned for å komme inn i gangen.[1 og 5] 

Husene ble revet i ca 1928. 


[1] Gårds-og slektshistorie for Øvre Rannem side 24.

[2] Nord Trøndelag Historielags årbok 1984 side 158.

[3] Sparbu Historielags årbok 2002 side 57.

[4] Bygdebok for Sparbu og Ogndal bind VI side 258.

[5] Julie Rygg.