BOLIGFELTET LERKEHAUG

 


 

Navnet Lerkehaug stammer fra en liten bestand lerketrær som sto på østsiden av Henningvegen (gamle Rv 759) omtrent 200 meter inn på Forsvarets område på toppen av Lerkehaugbakken (nord for dagens boligområde).[1]

Rundt samme plass lå det en husmannsplass med navnet Lerkehaug.[2]

Opprinnelig tilhørte området Rannemsgårdene, og området ble brukt til husmannsplasser med navn som Haugen, Malisveet, Seriannaplassen, Staffajalet og Dambakken.

Bildet er tatt fra Rundberget rett etter krigen. 

På 1950-tallet ble det bygd hus på vestsiden av Henningvegen, og på 1960-tallet bygges de første husene på østsiden av Henningvegen (langs dagens Malisvevegen).

1949/1950

1962

1962

29.november 1968 ble boligfeltet påkoblet Steinkjer Vannverk.[3]

I perioden 1974 til 1978 ble området på flata vest for Henningvegen bebygd.

Det var butikk på Lerkehaug i perioden 1964 til 1985. I 1987 ble butikklokalet gjort om til barnehage.

I 1985 sto grendehuset Merkesåsen ferdig (bygget på den opprinnelige private rutebilstasjonen i Steinkjer som ble kjøpt i 1982), med tilhørende idrettsplass.

Tidligere gikk Henningvegen (riksveg 759) gjennom området. I 1991 ble ny vei åpnet vest for boligområdet (dagens riksveg 759).

Bildet tatt høsten 1973.

Her er "Nyfeltet" akkurat ferdig utbygd.

"Gammelfeltet" er her ganske nybygd.

Retningen er mot barnehagen. Rømo-huset til høyre.

 


[1] Sparbu Historielags årbok 2002 side 56-60.

[2] Bygdebok for Sparbu og Ogndal. Bind 9 sidene 377 og 379.

Folketellingen i 1901 for Ogndal side 58.

[3] TrønderAvisa 30/11-1968.