Nedre Rannem gård

Nedre Rannem gård
Nedre Rannem gård: (Foto: Morten Stene)
 

Etablert i 1813. Har røtter tilbake til jernalderen.

Gårdsbruk, 4 kilometer sør for Steinkjer, langs riksveg 759 (Henningvegen). Gården utskilt fra det som i dag er Midtre Rannem i 1813. Eies av Ole E. Rannem i dag. 
  
Sju generasjoner 

  • Siri Andersdatter Rannem (1813-1849) (søster til Rasmus Andersen, gift med Torberg Andersen Bruem)
  • Anders Torbergsen Rannem 1849–1888
  • Teodor Andersen Rannem (1888–1912)
  • Ole Edvard Rannem (Teodor A. Rannems bror) (1912–1929)
  • Ella Olesdatter Rannem (gift med Bernhard Hofstad) (1929–1947)
  • Olav Hofstad (Olav Hofstad Rannem fra 1965) (1947–1981)
  • Ole Edvard Rannem (1981-2015)
  • Kristin Rannem (2015-
Røtter fra jernalderen 
Navnegården Rannem er sannsynligvis anlagt omkring 300 etter vår tidsrekning. Det er gjort arkeologiske funn både fra yngre og eldre steinalder. Gården var erkebispegods i middelalderen, og ble kirkegods etter reformasjonen.(1)

:                                                                                                                   

(1) Bygdebok for Sparbu og Ogndal. Bind 6 sidene 241 og 242.

     Steinkjerleksikonet.