SKOGLY

(Malisveveien 12)

Huset ble satt opp i 1959 av Harry With.

Inger Elise og Arvid Henriksen kjøpte det i 1964.

Rødlandshus. Oppsatt av lemmer av Steinkjer Boligindustri.

 

Ble revet i 1983 og nytt hus av typen Askøy ble satt opp av Systemhus.[1]

 


 [1] Arvid Henriksen.