Parkeringsmuligheter til Oftenåsen

Parkering-skytebanen.JPG

Denne parkeringsplassen ligger ved skyterhuset.

Parkering-Malisvevegen.JPG

Innerst i Malisvevegen i boligfeltet Lerkehaug, er det muligheter for parkering. Men parker ikke foran garasjene.

Parkering-Øvre Rannem.JPG

Bak gården Øvre Rannem er det parkeringsmuligheter. Parkering på låvbrua er også en mulighet, men ikke i korninnhøstingen. Ved parkering litt lenger ned, ved pumpa, bør bonden spørres først.

Parkering-garasjer.JPG

Denne parkeringsplassen ligger noen meter bortenfor småbruket Grøndalen, ved noen garasjer.