Her blir hus, plasser og steder med gammelt opphav som låg på vestre side av gamle Heningveien presentert. I de aller fleste tilfellene er enten husene revet eller ombygd/restaurert.