Lerkehaug speidergruppe

Slik ser speiderhytta ut i dag.

Huset ble anlagt i 1969, samtidig som man bygde en skytterbane her.

Det ble satt opp i et samarbeid mellom speidergruppa og salongskytterlaget Blink. Huset fikk navnet "Blink".

Skytterlaget her har skiftet navn tre ganger: Figga Salongskytterlag, Sparbu Salongskytterlag

og Blink. Siden 1980 har det ikke vært skytteraktivitet her.[1]

Huset og området rundt eies i dag av Morten Bjerkan.

Speidergruppa ble startet opp i 1968 med John Theodor Eriksen som første leder. Troppsassistenter var Jarle Langli og Per Djuvsland.

En egen pikespeidertropp ble dannet 24.oktober 1969, med Jorunn Laurgård som leder.[2]

I 1970 var det 27 medlemmer i gruppa. I 1975 var det 11 medlemmer og følgende var troppsjefer da: GL: John Th.Eriksen  TL: Øystein Røsvik  LL: Håvard Aksnes[3]

De 3 bildene er fra første samlingen gruppa hadde:

Her ser vi at Asbjørn Schei blir opptatt i speidergruppa. Lederne Jarle Langli og John Th. Eriksen bivåner det hele.

Samlingen foregikk på Henningvola.

Fra venstre; Vidar Hervik, Terje Rygg og Asbjørn Schei. De hjelper til med å bygge speiderhytta ved Hafstadkorsen.

Speidergruppa samarbeidet mye med Sparbu-speiderne. Man arrangerte flere overnattingsturer både i nærområdet og rundt i Norge. I storhetstiden var det over 30 stk som var med i gruppa.

Bildet er tatt fra en speidertur til Frosta. Fra venstre: Linda Fredriksen, Kari Merete Brønstad, Jorunn Hegland, Bjørg Brosveet, Guri Iversen og Merete Nøss.

Bildet er tatt fra landsleiren-78 i Ulven, Bergen. Fra venstre: Mette Jermstad, Tove Folden, Anita Brønstad og Laila Wigen.

Håvard Aksnes, Geir Melhus, Hans Ole Ingulfsvann, Rune Hiller. Bak: Patruljefører Ottar Folden.

Etter å ha ligget litt i dvale noen år, kun roverne som fungerte som gruppe, startet man også opp med grupper under rovere i begynnelsen av 1980-tallet.

Trøndersk småspeidersamling. I forgrunnen: Lisbeth M. Krogstad og Liv Anita Molden.

Bak til høyre: Trond Iversen.

Speidergruppa ble nedlagt på midten av 1980-tallet.[4]

                                                                                                                           

[1] Bygdebok for Sparbu og Ogndal. Bind 2 side 396.

[2] TrønderAvisa 27/10 og 17/12-1969.

[3] Boka "50 år speiderliv i Nord Trøndelag(1975)" sidene 58, 62 og  69.

[4] Magny Krogstad, Bjørg Brosveet, Fridtjof Rannem, Bjørn og Åse Schei og 

      Rune Hiller.