Kvernhusbakken

Kvernhusbakken ligger ved siden av, sammen med Bergly, steinbruddet.

Kvernhusbakken ble flyttet der det står i dag i 1937/38.[1]

 

 


[1] Norges bebyggelse: Nord Trøndelag Midtre del sidene 751-753.